UJ - Inspirationshæfte

UU Slagelse har udarbejdet et inspirationshæfte med eksempler på forløb og aktiviteter.

UJ i skolen - Inspirationshæfte

Aktiviteternes formål baseres på de forenklede fælles mål i det obligatoriske emne uddannelse og job med læseplan og de opstillede kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål indenfor de opstillede 3 kompetenceområder.

  • Personlige valg
  • Fra uddannelse til job
  • Arbejdsliv

Indenfor de 3 kompetenceområder er opstillet klare mål for elevens kompetencer efter 3. kl. - efter 6. kl - og efter 9. kl.

Det hele findes på http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/uddannelse-og-job

Samarbejdet med UU i vejledningsloven og folkeskoleloven indtænkes tillige.

Hele ideen med progressionen i undervisningen er fint beskrevet i indledningen til Læseplan for uddannelse og job. Ligesom der er redegjort for trinforløbene.

1. trinforløb for 0. kl. til 3. klassetrin

Her tages tages der udgangspunkt i elevernes nære virkelighed, deres hverdag i familie, fritid og skole.

2. trinforløb for 4.-6. klassetrin

Som retter fokus fra det nære og kendte til et lidt bredere og videre samfundsmæssigt niveau i forhold til uddannelses og job

3. trinforløb for 7.-9. klassetrin

Fokuserer på elevernes kommende valg af ungdomsuddannelse. Der arbejdes målrettet mod at udfordre elevernes valg bl.a. gennem en tøæt sammentænkning med den kollektive vejledning og de vejledningsaktiviteter, der finder sted.

Det skitserede formål skal betragtes som inspiration sådan at forstå, at de kan ligne hinanden meget, og at man derfor kan prioritere hvilket forløb, der passer bedst til ens skole.