Vejledning i skolen

UU Slagelse giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 9. og 10. klasse. 

Kollektiv vejledning ofte i hele klassen har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Vejledningen skal bygge oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i det obligatoriske emne "Uddannelse og Job"

Gruppevejledning og individuel vejledning? målrettes de elever, der - uden en særlig skole- og vejledningsindsats - har eller vil få svært ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse elever vurderes til at være ikke-uddannelsesparate.

Skolen har ansvaret for at finde de elever, der er ikke-uddannelsesparate. Derfor skal skolen senest den 1. december i 8. klasse - på baggrund af standpunktskarakterer og elevplan - vurdere, hvilke elever, der har brug for en særlig skole- og vejledningsindsats. Denne vurdering sker ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Når du går i skole, vil du deltage i

  • Kollektiv vejledning. F.eks. vejledning i klassen
  • Diverse Uddannelse og Job forløb
  • Introduktionskurser i 8. klasse
  • Erhvervspraktik i 9./10. klasse.
  • Brobygning i 9. klasse, hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat.
  • Brobygning i 10. klasse.