Uddannelsesparathedsvurdering

Alle unge, der forlader grundskolen og 10. klasse, skal parathedsvurderes inden de kan begynde på en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen omfatter både den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger i forhold til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Se grafik af Uddannelsesparathedsvurdering

Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse, hvor det er skolens ansvar at vurdere, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Formålet med dette er først og fremmest at sikre, at de elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate i 8. klasse, får en særlig skole- og vejledningsindsats, der kan hjælpe dem til at blive uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.

Vurderingen af de faglige forudsætninger sker på baggrund af elevens opnåede standpunktskarakterer. Opnår eleven mindst 4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, opfylder eleven de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

I 9. og 10. klasse opfylder elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, de faglige forudsætninger, hvis man har mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik. For elever, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.

I forhold til de personlige og sociale forudsætninger skal lærerne i 8. klasse vurdere de to begreber ud fra nogle særlige fokusområder:

De personlige forudsætninger:

Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed

De sociale forudsætninger:

Samarbejdsevne, respekt og tolerance

I 8. og 9. klasse skal det fremgå af elevplanen, om den pågældende elev vurderes til at være uddannelsesparat, og senest den 1. december i skoleåret i 8. klasse skal oplysninger om de faglige, personlige og sociale forudsætninger være tilgængelige i optagelse.dk.

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse