Erhvervspraktik

I 8. og 9. klasse kan du som en del af undervisningen i det obligatoriske emne "Uddannelse og Job" (UJ) og som et led i din afklaring om valg af uddannelse komme i erhvervspraktik i en kortere periode.

Erhvervspraktikken skal primært give dig praktiske erfaringer, der kan bidrage til at inspirere, afklare og afprøve dit valg af uddannelse og erhverv. Dine praktikønsker skal hænge sammen med din uddannelsesplan.

Når din erhvervspraktik er overstået, er det vigtigt, at dit praktiksted evaluerer dit forløb. Derfor modtager praktikværten et evalueringspapir sammen med forsikringspapirerne, som skal udfyldes, hvorefter det enten sendes tilbage til din UU-vejleder, eller også får du det selv med den sidste dag i praktikken.

Udover almindelig erhvervspraktik er der mulighed for at komme i særpraktik. 
Særpraktik er praktikforløb hos: Kolonien Filadelfia, Fødevarestyrelsens Laboratorium i Ringsted, Hjemmeplejen i Slagelse og Forsvaret.

Find de forskellige papirer til almindelig erhvervspraktik og særpraktik i bunden af forsiden på denne hjemmeside eller se her: