Brobygning i 9. klasse

Elever, som i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate, eller elever som er uafklarede med hensyn til valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse, kan i 9. klasse deltage i brobygning til uddannelse til unge, hvis skolen og din UU-vejleder mener, at det vil gavne dig. Hvis du er i brobygning, deltager du i et undervisnings- og vejledningsforløb på en ungdomsuddannelse.

Et brobygningsforløb har en varighed af mindst 2 og højst 10 dage.

Kontakt UU-vejlederen på skolen for at høre mere om muligheden for brobygningsforløb i 9. klasse.