Introduktionskurser i 8. klasse

Introduktionskurset er din mulighed for at besøge forskellige ungdomsuddannelser, så du kan få et indryk af, om det er noget for dig.

I 8. klasse skal du deltage i introduktionskurser af en uges varighed.

Du skal i løbet af ugen stifte bekendtskab med 2 forskellige ungdomsuddannelser, som du selv vælger.

Den ene af de 2 ungdomsuddannelser skal foregå på en erhvervsskole. Det kan være på en erhvervsuddannelse, eller det kan være på en erhvervsgymnasial uddannelse.

Du besøger begge uddannelser i 2 dage, og sammen bruger klassen den 5. dag på skolen til at evaluere introduktionsforløbet og til at arbejde med andet, der har med uddannelse at gøre.

Du kan klikke på "Uddannelsessystemet" for at læse mere!

Introduktionskurserne skal hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til dit uddannelsesvalg efter 9. eller 10. klasse

Skolen skal sørge for, at der i forbindelse med undervisningen sker en forberedelse til og en efterbehandling af introduktionsforløbet.

Din uddannelsesvejleder hjælper med at tilmelde dig til kurserne. Det sker i løbet af 8. klasse.

Informationsmateriale til elever og forældre.