8. klasse

I 8. klasse skal du for alvor begynde at fokusere på, hvad du vil efter 9. klasse.

Inden 1. december skal skolen sammen med din UU-vejleder vurdere dig uddannelsesparat. Du skal derfor i løbet af efteråret fortælle skolen, om du vil starte på en erhvervs- eller gymnasial uddannelse efter 9. klasse.
Du og dine forældre vil blive underrettet om resultatet af vurderingen.

Du kan læse om uddannelsesparathedsvurderingen her.

For at du kan blive mere sikker på dit valg af uddannelse, skal du på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser i løbet af foråret i 8. klasse.

Du kan læse om introduktionskurser i 8. klasse her.

Siden 0. klasse er du blevet undervist i UJ, som betyder "Uddannelse og Job", så du i 9. klasse kan træffe dit personlige karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.
Du bliver i stand til at kunne vurdere sammenhænge mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder.

Se eksempler på hvad UJ forløb kan indeholde. (link er på vej)

Du får udleveret hæftet "Fremtidsparat" om ungdomsuddannelser i Region Sjælland.

Du kan også gå ind på ug.dk, hvor du kan læse om alle uddannelsesmuligheder i Danmark og i udlandet.

Her kan du ligeledes få inspiration gennem Jobkompasset, Uddannelsesvælgeren, Adgangskortet, Uddannelsesystemet og Jobcity.