Optagelse.dk og Uddannelsesplan

Alle elever skal ved udgangen af 9. klasse have en plan for deres videre uddannelse. 

Når du skal tilmelde dig en ungdomsuddannelse eller et 10. klasse forløb, foregår det på optagelse.dk, hvor du tilmelder dig digitalt ved hjælp af dit UNI - login.

Vejledning til at bruge optagelse.dk.

Her er det under fanebladet "Grundlag", at du fortæller om dig selv, og hvad din plan for uddannelse er.

Hvis du vælger 10. klasse, skal det fremgå, hvad du vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse.

Af planen skal det også fremgå, hvilke vejledningsaktiviteter du har deltaget i. Det kan for eksempel være:

  • Introduktionsforløb til ungdomsuddannelser i 8. klasse
  • Brobygningsforløb til ungdomsuddannelser i 9. og 10. klasse.
  • Vejledningssamtaler med UU-vejlederen.
  • Erhvervspraktikforløb i en eller flere virksomheder.

Dit arbejde med "optagelse.dk" foregår i samarbejde med dine forældre, skolen og din UU-vejleder.