Ungevejledning i Slagelse kommune

UU Slagelse vejleder grundskolernes elever om valg af uddannelse, og vi tilbyder også vejledning til unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse (ungevejledning).

Vi har delt UU-vejlederne op i henholdsvis grundskolevejledere, ungevejledere og STU- og specialvejledere.

Grundskolevejledning: Vejledning til elever i folkeskolen og elever på privat- og friskoler.

Ungevejledning: Vejledning til unge under 25 år som ikke er i gang med en uddannelse.

STU og specialvejledning: Vejledning af unge med særlige behov. Det kan være unge med fysiske eller psykiske handicap, og det kan være unge med indlæringsvanskeligheder, der ikke umiddelbart kan klare sig i skole-/uddannelsessystemet uden hjælp.

I ungevejledningen er der i UU Slagelse 8 UU-vejledere, der varetager denne opgave. Du kan se, hvem der er netop din UU-vejleder ved at bruge funktionen "Find din vejleder" - Du kan også klikke på de enkelte billeder og så se, hvor den pågældende UU-vejleder arbejder henne.

Helle Danum
Julie Gaard Lauridsen
Gitte Fiskers
Jan Kronborg
Mette Sofie Hansen
Karen M. Kjærsgaard
Laila Hald
Pia Mahnfeldt

Ligeledes er der i UU Slagelse 5 UU-vejledere, der varetager opgaven med STU og specialvejledning.

Du kan se, hvem der er netop din UU-vejleder ved at bruge funktionen "Find din vejleder" - Du kan også klikke på de enkelte billeder og så se, hvor den pågældende UU-vejleder arbejder.

Karen Lasthein Andersen
Katarina Bjerre Vestbjerg
Mette Sofie Hansen
Erika Nielsen
Mette Nielsen