Ungevejledning

Er du færdig med grundskolen, 15  - 24 år og har du ikke gennemført en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af din UU-vejleder.

UU-vejlederen hjælper dig med at blive afklaret om uddannelse i forhold til dine styrkesider og interesser.

Ungevejledningen er for dig

  • hvis du er i tvivl om valg af uddannelse
  • hvis du vil have oplysninger om ungdomsuddannelser
  • hvis du vil i gang med en ungdomsuddannelse og har brug for hjælp til ansøgningsskema/uddannelsesplan
  • hvis du har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og måske har brug for særlig støtte.

Din uddannelsesvejleder kan også hjælpe dig, hvis du ønsker

Du kan få fat på din uddannelsesvejleder ved at bruge "Find din vejleder". Grib derefter telefonen og ring eller send en sms til vejlederen og bed om en samtale. OBS: Hvis du er 18 - 24 år og bor i Slagelse kommune, skal du læse mere under "Åben vejledning".

Hvis du allerede har en studentereksamen fra stx, hhx, htx, hf eller har gennemført en erhvervsuddannelse og ønsker oplysninger om videregående uddannelser eller gymnasiale suppleringskurser, skal du kontakte Studievalg Sjælland.