Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens uddannelsesstøtte (SU) er den økonomiske hjælp, den danske stat giver personer over 18 år, der tager en uddannelse.

Hvis du klikker her

  • kan du få vejledning om reglerne for at få SU
  • kan du se, hvad du skal gøre i forskellige situationer vedrørende din SU
  • kan du søge om SU

Du kan også gå ind på www.borger.dk, som også kan bruges til mange andre ting end SU!

Hvis du vil have mere at vide, skal du kontakt SU-vejlederen på den uddannelse, hvor du har tænkt dig at starte.

Bemærk: Du skal opfylde en række betingelser for at få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne.

Du skal selv søge SU i minSU