Produktionsskole

Produktionsskolerne i Danmark

Hvis du ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, kan et forløb på en produktionsskole måske være noget for dig.

Hvis du vil søge optagelse på en produktionsskole, skal du først til en vejledningssamtale med din uddannelsesvejleder fra UU Vestsjælland. Søg din vejleder under "Find din vejleder".


Målgruppevurdering og uddannelsesplan

Din UU-vejleder skal vurdere, om du er i målgruppen til produktionsskolerne.

Det hedder en "målgruppevurdering" og samtidig hjælper UU-vejlederen dig med uddannelsesplanen.

Under vejledningssamtalen vil UU-vejlederen også orientere dig om dine uddannelsesmuligheder som alternativ til et produktionsskoleophold.

Læs om, hvordan du bedst forbereder dig til vejledningssamtalen.

UU Vestsjælland kan give dig en målgruppevurdering, hvis du

  • har opfyldt undervisningspligten
  • er under 25 år
  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse

Du kan gå på produktionsskole i sammenlagt 1 år.

Målgruppevurderingen gælder i 6 måneder, og med den i hånden kan du søge optagelse på produktionsskoler i hele landet. Den produktionsskole, som du søger optagelse hos, afgør, om du kan optages hos dem. Det kommer for eksempel an på, om der er ledige pladser på den linje, du ønsker.


Økonomi

Under ophold på en produktionsskole modtager du en skoleydelse, som er afhængig af, om du er under eller over 18 år.

I visse tilfælde kan du også få tilskud til din transport. Se mere på din produktionsskoles hjemmeside.