Gymnasiale uddannelser

Der er flere gymnasiale uddannelser at vælge mellem. Det giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst. De gymnasiale uddannelser er for elever, som ønsker en videregående uddannelse. Nedenfor kan du finde en kort beskrivelse af 4 gymnasiale uddannelser:

Hhx i handelsgymnasiet

Htx i det tekniske gymnasium

Stx i det almene gymnasium

Hf - for de lidt ældre

Optagelse til de gymnasiale uddannelser

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du opfylde forskellige betingelser, som adskiller sig fra optagelse på for eksempel erhvervsuddannelserne.

Du kan læse mere om disse optagelsesbetingelser under de forskellige gymnasiale uddannelser.

 

Generel information

Forberedelse til videre uddannelse

De gymnasiale uddannelser forbereder dig til at tage en videregående uddannelse ved for eksempel universiteter, seminarier og sygeplejeskoler. Du lærer om forskellige måder at arbejde og studere på.  Du skal være opmærksom på, at der kan være nogle særlige adgangskrav for at kunne komme ind på en videregående uddannelse.


Grundforløb

Du starter med et halvt års grundforløb, hvor du får indsigt i fag, arbejdsmetoder og i gymnasiets krav. Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning, enten den du allerede har valgt, eller en af de andre skolen udbyder.


Studieretninger

Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig  i de fag, emner og problemstillinger, som interesserer dig. Selve studieretningen indeholder tre fag, men fællesfagene vil arbejde sammen med studieretningsfagene.

Ved du allerede nu, hvad du senere vil uddanne dig til, bør du dog, mens du går på grundforløbet, tale med gymnasiets studievejleder og sikre dig, at de valgte fag/niveauer giver dig adgang til det ønskede videregående studie.

Både i grundforløbet og i studieretningen vil du som udgangspunkt gå i klasse med kammerater, der har valgt samme studieretning.

Udbuddet af studieretninger på gymnasierne er omfattende, og der er forskel på, hvilke studieretninger det enkelte gymnasium udbyder.

Lektier

Du skal være forberedt på, at der på de gymnasiale uddannelser er meget hjemmearbejde. I løbet af uddannelsen skal du aflevere en række store skriftlige opgaver. Du skal forvente at lave lektier hver dag. Forældrene skal være indstillede på, at deres børn skal have tid og ro til at lave lektier i hjemmet.

Gymnasieforløbet er sammensat af fællesfag, studieretningsfag og valgfag.

Fællesfagene er de fag, alle har – uanset studieretning – og de udgør ca. 70 % af uddannelsestiden. Fællesfagene er for eksempel dansk, engelsk, historie, samfundsfag, matematik.

Valgfagene er de fag, du selv vælger som supplement til studieretningsfagene.

Uanset sammensætningen af dit gymnasieforløb, opnår du en eksamen, der kvalificerer dig til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.