Organisationer

Ligesom i forhold til erhvervslivet håber vi i UU Slagelse, at de forskellige organisationer aktivt vil medvirke til at give de unge mulighed for at prøve kræfter med den virkelige verden. 

Organisationerne kan opfordre deres medlemmer til at tage mod erhvervspraktikanter, tilbyde virksomhedsbesøg og øge udbuddet af gæstelærere.

Ligeledes har skolerne brug for inspirerende undervisningsmaterialer til den obligatoriske undervisning i "Uddannelse og Job" (UJ) gennem hele skoleforløbet.

UU Slagelse modtager meget gerne idéer og andet input fra jer, så vi i samarbejde kan gøre uddannelsesvalget mere realistisk set i forhold til den unge og samfundet.

Vi samarbejder både med arbejdsmarkedets interesseorganisationer og andre interesseorganisationer der har fokus på unges uddannelsesvalg.