Erhvervslivet

UU Slagelse er meget interesseret i at skabe et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet til fælles glæde og gavn for alle parter.

Det er ikke kun uddannelse i sig selv, som ruster de unge til at møde arbejdsmarkedet. En stor og faglig ballast udvikles ikke mindst, når dét, der bliver lært i skolen og på uddannelser, forankres i det virkelige liv.

Derfor er det vigtigt, at de unge får mulighed for at prøve kræfter med erhvervslivet i form af blandt andet:

  • Erhvervspraktik
  • Virksomhedsbesøg
  • Besøg af gæstelærere

Ved at medvirke aktivt i disse aktiviteter kan erhvervslivet være med til at gøre uddannelsesvalget mere realistisk set i forhold til den unge og samfundet.

For elever i erhvervspraktik gælder arbejdsmiljøreglerne i henhold til

 Når elev søger en erhvervspraktikplads medbringer han/hun et særligt skema, som skal udfyldes af både elev/forældre og praktikværten. Ansøgningsskema til erhvervspraktik

Du kan læse mere om vores arbejde ved at klikke rundt på de forskellige sider

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelsesaftaler:

En uddannelsesaftale kan indgås på flere måder. Hovedforløb, beståelseskrav, svendebrev/uddannelsesbevis og erhvervstitel er ens for samme uddannelse uanset aftaleform.

Uddannelsesaftaler for de tre adgangsveje

  1. Den almindelige adgangsvej (skolevejen): Uddannelsesaftalen påbegyndes, når eleven har gennemført grundforløbet og skal i virksomhedspraktik i hovedforløb. Den omfatter typisk det samlede hovedforløb inklusive skoleophold, men den kan være kortere.
  2. Praktikadgangsvejen: Uddannelsesaftalen påbegyndes ved uddannelsens begyndelse, hvor eleven begynder i virksomheden. Den omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleophold.
  3. Ny mesterlære: Uddannelsesaftalen indgås ved uddannelsens begyndelse og omfatter det samlede uddannelsesforløb inklusive skoleforløb.

Ny mesterlære

Det første år af uddannelsen i ny mesterlære gennemføres helt eller delvist som virksomhedsoplæring og træder i stedet for grundforløbet på skolen. Dele af den nødvendige teori – for eksempel certifikater – kan efter behov gennemføres på skolen.

  • Skolen, eleven og virksomheden samarbejder om at sikre, at eleven kommer igennem uddannelsesplanens mål og opnår samme niveau som elever, der har været igennem grundforløbet.
  • Der afsluttes med en praktisk opgave, der udføres i virksomheden, og en helhedsvurdering af elevens samlede indsats. Eventuelt eksamen i enkelte fag efter aftale.
  • Skole og mester samarbejder om helhedsvurdering og godkendelse af den afsluttende praktiske opgave.
  • Mulighed for voksenlærling. Kontakt Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 Man kan som virksomhed / ung læse videre her