Vigtig ny lovgivning for 15 - 17 årige

  • UU Vestsjælland skal gøre opmærksom på, at 15 – 17-årige fra den 1.1.2011 har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at unge gennemfører en uddannelse.
  • Den unges uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten.
  • Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige, sociale problemer midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at overholde pligten, kan kommunalbestyrelsen efter inddragelse af forældremyndighedens indehaver fritage den unge herfor.
  • Hvis uddannelsesplanen ikke overholdes, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ungeydelsen ikke skal udbetales, jf. lov om børne- og ungeydelse.
  • Det betyder, at alle unge mellem 15 og 17 år skal have en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet opfyldes.
  • Kontakt din vejleder i UU Vestsjælland, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få revideret uddannelsesplanen. Klik ind på www.uuvestsjaelland.dk og indtast personnummer i "Find din vejleder".

 

Venlig hilsen

UU Vestsjælland
Langes Gård 10, 1.
4200 Slagelse
Tlf. 70109012