Uddannelsesparathed - hvad er det?

  • Fra den 1. januar 2011 skal alle unge, der fra 9. og 10. klasse søger ind på en ungdomsuddannelse, uddannelsesparathedsvurderes. Formålet med denne vurdering er at forhindre frafald på ungdomsuddannelserne og dermed at undgå, at de unge lider nederlag.
  • Nedenstående publikation henvender sig primært til dem, der skal arbejde med uddannelsesparathedsvurderingen til erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser, men også de unge og forældrene kan have stor glæde af at læse noget om, hvorfor man har indført denne lov, og hvordan man skal håndtere den.