Tilmeldinger til ungdomsuddannelser 2011

  • Nedenfor kan du bruge linket (FTU 2011) og læse rapporten fra UU Vestsjælland, som detaljeret beskriver, hvor afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner har søgt hen efter sommerferien.
  • Det samlede antal ansøgninger er det, man kalder for "Fælles tilmelding til ungdomsuddannelse" (FTU).
  • FTU opgørelsen for 2011 omfatter 2158 elever på skoler i UU Vestsjællands 3 kommuner, der har været gennem et vejledningsforløb med en vejleder. De 2158 elever er fordelt med henholdsvis 526 i Ringsted, 1216 i Slagelse og 416 i Sorø Kommune, og på 42 skoler/institutioner.