Til alle elever i 8. klasse

Fra og med uge 8, 2014 deltager alle elever i 8. klasse i et introkursus, hvor man 2 x 2 dage er på besøg på en ungdomsuddannelse. Når dette introkursus er overstået, skal eleverne evaluere deres forløb.

Det tager ikke så lang tid, men det er vigtigt, at den enkelte elev nøje overvejer, hvad han/hun vil svare på de konkrete spørgsmål, som man finder ved at trykke her.

Evalueringen er anonym men meget vigtig i bestræbelserne på hele tiden at gøre introkurserne bedre.

Du skal have evalueret din brobygning inden torsdag den 24. april 2014.