Nyt om UU Slagelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Slagelse Kommune kom fra årsskiftet til at hedde UU Slagelse.

Vi vejleder grundskolernes elever om valg af uddannelse, og vi tilbyder også vejledning til unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse (ungevejledning).

Vi har delt UU-vejlederne op i henholdsvis grundskolevejledere, ungevejledere og STU- og specialvejledere.

Grundskolevejledning: Vejledning til elever i folkeskolen og elever på privat- og friskoler.

Ungevejledning: Vejledning til unge under 25 år som ikke er i gang med en uddannelse.

STU og specialvejledning: Vejledning af unge med særlige behov. Det kan være unge med fysiske eller psykiske handicap, og det kan være unge med indlæringsvanskeligheder, der ikke umiddelbart kan klare sig i skole-/uddannelsessystemet uden hjælp.

Du kan komme i kontakt med UU Slagelse ved at følge nedenstående link, hvor du både kan finde kontaktoplysninger om de enkelte UU-vejledere, ledelsen og sekretariatet.

Kontakt