Nye regler for SU til ungdomsuddannelser

Den 1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft, som betyder, at den studerende højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser, man er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

Går den unge på en ungdomsuddannelse, han/hun er startet på før den 1. januar 2015, kan man fortsat få SU til denne, uanset hvor mange ungdomsuddannelser med SU, man tidligere er begyndt på. Begynder man senere på en ny ungdomsuddannelse, vil antallet af tidligere ungdomsuddannelser med SU indgå i opgørelsen af, om man har ret til SU til den nye ungdomsuddannelse.

Den eneste mulighed for et ekstra forsøg er, hvis man henvender sig til Jobcentret og får uddannelsespålæg. Men hvis man også dropper ud her, er der ikke flere skud i bøssen, og man skal selv betale sin uddannelse, få ufaglært arbejde eller modtage uddannelseshjælp/kontanthjælp.