Ny lovgivning med nye konsekvenser

En såkaldt ungepakke blev før sommerferien vedtaget i folketinget. Ungepakken indeholder forskellige spændende og udfordrende initiativer, som får betydning for unge, der forlader grundskolen og for unge under 19, som ikke er i gang med en uddannelse eller beskæftigelse.

Der er især 2 initiativer i ungepakken, som vil få særlig opmærksomhed:

 

  • Det første initiativ er vurderingen af uddannelsesparathed, hvor alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, af Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurderes, om de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen foretages i forbindelse med valg af uddannelse i slutningen af 9. eller 10. klasse.
  • Det andet initiativ omhandler pligten til at overholde aftalerne i uddannelsesplanen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har i samarbejde med den unge og dennes forældre ansvaret for, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal beskrive aktiviteter, som fører frem til, at den unge kan påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse med uddannelse for øje.

Vurderer kommunen, at den unge og forældrene ikke overholder og samarbejder om uddannelsesplanen, har kommunen mulighed for at stoppe udbetalingen af ungeydelsen.

  • Ovenstående træder i kraft den 1. januar 2011.