Job- og uddannelsesmesse i Sorø

Sorø Kommune slår for anden gang dørene op til en job- og uddannelsesmesse. Det sker onsdag den 18.januar, og det hele foregår i Sorø Hallen.

Messen bliver større denne gang med endnu flere lokale virksomheder som stande. I alt har mere end 40 virksomheds- og uddannelsesstande valgt at tage imod chancen for at fortælle om mulighederne inden for deres forskellige brancheområder.

                            

Messeopgaver skal sikre de unges faglige udbytte

Alle kommunens 8. og 9. klasser er inviteret med på messen, som har til formål at styrke de unges job- og uddannelsesvalg. Derfor har UU Vestsjælland også spillet en central rolle i messeplanlægningen, hvor konkrete opgaver skal sikre de unges udbytte af dagen.

Mette Andersen, UU-vejleder fra UU Vestsjælland, fortæller:

- Sorøs job og uddannelsesmesse er alle tiders mulighed for at lade elever, virksomheder og uddannelsesinstitutioner møde hinanden. Jeg håber, at eleverne kommer til at møde alle "fagnørderne", som sikrer kvalitet og udvikling i de lokale virksomheder. Jeg forventer også, at vi får vist, at eleverne med en erhvervsuddannelse og evt. en EUX er rigtig godt stillet også i forhold til at læse videre på Erhvervsakademier osv.

Jeg glæder mig rigtig meget til, at vores 8. og 9. klasses elever kan:

  • spejle sig i elever fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • være nysgerrige på job og uddannelse
  • kvalificere deres eget valg af ungdomsuddannelse

Endelig er det vigtigt at vise, at vi har virksomhederne og uddannelsesmulighederne lige her i lokalområdet.

Langsigtet rekruttering

De soranske virksomheder oplever, ligesom det meste af Sjælland, stadigt større udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor må virksomhederne tænke mere langsigtet end tidligere for at sikre deres fremtidige medarbejdere. Og netop når man har de langsigtede briller på, står nytteværdien af at være til stede på job- og uddannelsesmessen knivskarpt.

Messen er åben for kommunens 8-9.klasser mellem kl. 10.00 og 13.00, mens forældre, ledige samt andre interesserede også er velkomne fra 13:30 – 15:15.

Kontakt

For flere oplysninger kan du kontakte UU-vejleder Mette Andersen fra UU Vestsjælland på tlf. 30 10 69 63 eller på mettea@uuvestsjaelland.dk                          

Nogle elever fra Sorø Akademi lavede sidste år en lille film på messen, som du kan se her.