Information om uddannelsesparathed

Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: 

  • Personlige
  • Sociale
  • Faglige forudsætninger

Det betyder, at vurderingen tager sit udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Information om uddannelsesparathedsvurdering