Dialogmøde med efterskolerne

Tirsdag den første oktober holdt vi møde på Sorø Husholdningsskole med repræsentanter fra efterskoler. Formålet med de årlige dialogmøder er at vedligeholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesvejledere i UU og på efterskoler.

 Det er vigtigt for begge parter, at fælles aktiviteter som brobygning, uddannelsesplaner og udskolingsproces bliver med et så fælles indhold og udseende som muligt. Det fremmer en fælles tilgang og forståelse for arbejdsgange og umiddelbar gennemsigtighed.

Videre blev der lagt op til et udvidet samarbejde omkring "fokusunge", hvor det ofte opleves yderst relevant, at der udveksles oplysninger, således at de unges behov kan mødes ved opstart på et nyt uddannelsessted.

I forhold til fælles unge med særlige behov blev det aftalt, at en tidlig indsats allerede lige efter nytår er vigtig for, at forarbejde, ad hoc- og visitationsmøder kan gennemføres, så de unge kan påbegynde nye relevante uddannelsestilbud efter sommerferien.