Den nye EUD-Refom

Er du interesseret i at vide mere om den nye erhvervsuddannelsesreform både i en grafisk opsætning og med diverse kommentarer og forklaringer, kan du læse mere her.