De unges uddannelsesvalg i UU Vestsjællands område

Det går den rigtige vej med at få unge i uddannelse. Det viser tallene for UU Vestsjællands område: Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner.

Både UU Vestsjællands statistikker over, hvad unge under 25 år helt konkret er i gang med nu – og Undervisningsministeriets profilmodel for de enkelte kommuner bekræfter den positive udvikling.

Profilmodellen er en sandsynlighedsberegning, som for eksempel for 2009 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2009. 

Målsætningen er, at 95 % af ungdomsårgangen, der afslutter 9. klasse i 2015, minimum har gennemført ungdoms-uddannelse 25 år efter.

For de videregående uddannelser er målsætningen 60 %.

UU Vestsjællands placeringsstatistik viser, hvad de unge under 25 år helt konkret er i gang med lige nu.

Slagelse:

Profilmodellen viser, at 90,4 % af de unge i dag forventes 25 år efter 9. klasse at have mindst en ungdomsuddannelse. I 2004, hvor UU blev etableret, var tallet på 86,4 %.

For gennemført videregående uddannelse med erhvervskompetence er der i samme periode også sket en markant stigning fra 42,9 % i 2004 til 56,8 % i 2011.

UU Vestsjællands placeringsstatistik, Slagelse

15 – 17 årige:

Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse eller forberedende aktiviteter ligger på 99 %. Af dem er 94,6 % i gang med uddannelse. Det er en stigning på 1,3 % i forhold til samme periode sidste år.

Antallet af unge i ikke tilfredsstillende aktiviteter er faldet og nu ligger på 0,55 %.

18 – 19 årige:

For denne aldersgruppe kan vi i forhold til samme periode sidste år fortsat konstatere en stigning af unge, der er i gang med uddannelse og færre på forsørgelse og i ikke tilfredsstillende aktiviteter.

UU er i forbindelse med samarbejdet i Ungehuset gået i dialog med Jobcentret om en UU-indsats i forhold til førstegangs kontanthjælpsansøgere i aldersgruppen.

20 – 24 årige:

Antallet af unge i denne aldersgruppe, der er i gang med, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse stiger fortsat og ligger nu på 79,3%. Det er en stigning på 1,5 % i forhold til september 2012. Unge i ikke tilfredsstillende aktiviteter ligger på 5,2 %, mens antallet af unge i gang med forberedende aktiviteter (herunder arbejde) er faldet fra 9,5 % i september 2012 til 9,1 % i september 2013.

Sorø:

Profilmodellen viser, at 91,6 % af de unge i dag forventes 25 år efter 9. klasse at have mindst en ungdomsuddannelse. I 2004, hvor UU blev etableret, var tallet på 86,4 %.

For gennemført videregående uddannelse med erhvervskompetence er der i samme periode også sket en markant stigning fra 42,9 % i 2004 til 60,1 % i 2011.

UU Vestsjællands placeringsstatistik, Sorø

15 – 17 årige:

Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 97,6 %. De 93,1 % er i gang med uddannelse, hvilket er en stigning på 2,2 % i forhold til samme periode sidste år.

Samtidig er der et mindre fald i antallet af unge i forberedende aktiviteter på 1,3%,

18 – 19 årige:

For denne aldersgruppe er sket en positiv udvikling i antallet af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet ligger på 20,8 % og sammenlignet med september 2012 er det en stigning på 3,8 %. Antallet af unge, der er i gang med uddannelse ligger stabilt på 63,3 %.

Samtidig er antallet af unge i ikke-tilfredsstillende aktiviteter også her glædeligt faldet til 5,7 %. I antallet af unge i gang med forberedende aktiviteter er konstateret et mindre fald 7,3 %.

20 – 24 årige:

79,9 % i denne aldersgruppe er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på ca. 1,7% i forhold til september 2012.

Unge i ikke-tilfredsstillende aktiviteter er igen faldende fra 7,1 % til 4,8 %, mens der er en mindre stigning i antallet af unge i gang med forberedende aktiviteter (herunder arbejde) fra 8,3% til 9,1%.

Ringsted:

Profilmodellen viser, at 92,1 % af de unge i dag forventes 25 år efter 9. klasse at have mindst en ungdomsuddannelse. I 2004, hvor UU blev etableret, var tallet på 86,4 %.

For gennemført videregående uddannelse med erhvervskompetence er der i samme periode også sket en markant stigning fra 42,9 % i 2004 til 57 % i 2011.

UU Vestsjællands placeringsstatistik, Ringsted

15 – 17 årige:

Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse eller forberedende aktiviteter ligger på 99 %. De 95,3 % er i gang med uddannelse. Det er en stigning på 1,3 % i forhold til samme periode sidste år.

Antallet af unge i ikke-tilfredsstillende aktiviteter er faldet og nu ligger på 0,55 %.

Samtidig ser vi et fald i unge i ikke-tilfredsstillende aktiviteter fra 1,28 % i 2012 til 0,75 % i september 2013.

18 – 19 årige:

I forhold til marts 2012 kan vi ligeledes registrere en stigning af unge i tilfredsstillende aktivitet/uddannelse til 91,93 % i marts 2013 (ift. 89,5 % i marts 2012). Samtidig er andelen af unge i ikke-tilfredsstillende aktivitet faldet til 3,97 % (fra 5,49 % i marts 2012).

UU har indgået aftale med Ungeenheden om vejledning af 18 - 19 årige førstegangs-kontanthjælpsansøgere i en forsøgsperiode på 3 måneder. Vejledningen foregår på ZBC, den lokale erhvervsuddannelses-institution.

20 – 24 årige:

Andelen af unge, som enten har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med uddannelse eller er i gang med forberedende eller udviklende aktiviteter er faldet en smule til 87,26 % (fra 87,85 % i marts 2012).

I samme periode er andelen af unge i ikke-tilfredsstillende aktiviteter faldet en del til 4,5 % (fra 5,49 % i december 2011).

UU Vestsjællands Ringsted-filial er tilstede på ZBC, den lokale uddannelsesinstitution, en dag om ugen for at samarbejde om unge frafaldstruede elever samt vejlede unge 18 - 19 årige førstegangs-kontanthjælpsansøgere.