Læseplan for faget Uddannelse og erhverv

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Undervisningen er opdelt i tretrinforløb: Børnehaveklasse til 3.klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Som de to øvrige obligatoriske emner i folkeskolen er "Uddannelse og Job" ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag.

Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Læseplan for Uddannelse og Job