9. klasse

Elever i 9. klasse, der er uafklarede i valget af ungdomsuddannelse, skal tilbydes brobygning, hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. Brobygningen har en varighed af mindst 2 og højest 10 dage. Der kan samlet tilbydes brobygning i 4 uger på et skoleår.

Brobygningen skal præsentere og afspejle krav, indhold og form i en eller flere uddannelsesformer samt give eleven mulighed for at opleve uddannelsesmiljøet.

Eleven skal arbejde videre med uddannelsesplanen som danner udgangspunkt for tilmeldingen til en ungdomsuddannelse eller et 10. skoleår.

UU skal i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse vurdere om eleven er uddannelsesparat.

Skolens leder kan, i samarbejde med UU og efter § 9.4 i folkeskoleloven, tilbyde elever med særligt vejledningsbehov undervisningsforløb i 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på skolen og uden for skolen. 

Der er i princippet ikke begrænsninger på erhvervspraktikforløbs varighed, men Statens erstatningsordning dækker forsikringsmæssigt kun erhvervspraktikforløb der samlet kan vare op til 13 uger på et skoleår!  Derudover skal eleven som minimum undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene ved test og prøver kan opfyldes.

Skolens leder har på anmodning fra forældrene derudover mulighed for, efter § 33.4 i folkeskoleoven, at sende eleven i helt eller delvist undervisningsforløb uden for skolen. I disse tilfælde er der ingen 13 ugers forsikringsbegrænsning på erhvervspraktikforløb. Ved sådanne forløb skal eleven undervises i dansk og matematik, så målene til fagene og kravene til prøver opfyldes!

Der er mulighed for mentorordning, som eventuelt kan videreføres i den indledende del af en erhvervsuddannelse.