10. klasse

10. klasse er målrettet elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den obligatoriske del omfatter dansk, matematik og engelsk samt brobygning eller en kombination af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med uddannelsesplanen.

Brobygning skal være af mindst 2 dages varighed og være til mindst 2 forskellige uddannelser, hvoraf én skal være en erhvervsrettet eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse.

Brobygning skal samlet udgøre 2 uger, dog kun 1 uge, hvis 10. klasseforløbet er et 20 ugers forløb.

Eleverne kan ud over den obligatoriske brobygning deltage i op til 4 ugers frivillig brobygning.

Gennemførte brobygnings- og praktikforløb overføres til elevens afgangsbevis for 10. klasse.

Det skal tydeligt fremgå af uddannelsesplanen fra 9. klasse,hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. Uddannelsesplanen skal danne grundlag for undervisningens tilrettelæggelse.