Optagelse.dk

Er det program, som bruges af elever og forældre til at ansøge eller angive uddannelsesønsker ved afslutningen af 9. og 10. klasse.

Alle elever skal angive den uddannelse eller anden aktivitet de starter på efter afslutningen af skoleåret i 9. og i 10. klasse.

UU-vejlederen starter processen med selve programmet op i klassen omkring årsskiftet i samarbejde med klasselæreren.

Det er vigtigt, at eleverne skriver fyldestgørende under fanen "Grundlag", da oplysningerne der bl.a. er udgangspunkt for det nye uddannelsessted.

Det er desuden nødvendigt, at eleverne angiver ønsker under fanen "Uddannelsesønsker" i det omfang, som er nødvendigt, og som angives i vejledningen til den fane.

En kort vejledning udleveres til elever/forældre af UU-vejlederen.

Der er fyldige vejledninger for såvel elever/forældre som for skolens administration og UU-vejleder i programmet, når der åbnes på den grønne pil (Søg ungdomsuddannelse).

Vejledninger til elever i 9. klasse

Vejledninger til elever i 10. klasse

 

 Ansøgningsfrist

 

Der er lokalt fastsatte datoer for de enkelte trin i proceduren, hvor elevens side på optagelse.dk skal være skrevet, så UU-vejlederen kan nå at klargøre til forældresignering med NemID

Ved bl.a. at anføre uddannelsesparathedsvurderingen (til gymnasial- /erhvervsuddannelse) og evt. angive særlige forhold støtte o.lign. i samarbejde med klasselæreren.

Den absolut seneste frist for afsendelse er den 1. marts.

For de uddannelsesparate elever afsendes ansøgningen så snart forældrene har signeret.

For de ikke uddannelsesparate elever afsendes ansøgningen af UU-vejlederen.