STU

Formålet med STU, den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan tage en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.

STU er altså et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der på grund af særlige forhold og selv med specialpædagogisk støtte ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, herunder erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

 

Om uddannelsen 

STU består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Den unge vil få udviklet sine

  • muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet
  • evner til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
  • faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.

Uddannelsen tilpasses efter behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Den kan gennemføres på STU-uddannelsesinstitutioner.

Undervisningen foregår på små hold. Undervisningstimetallet udgør minimum 840 timer årligt. Den unge kan komme i praktik i virksomheder i det antal timer, der er relevant for den enkelte.

Ved afslutningen af uddannelsen udleveres et kompetencebevis.


Hvordan kommer man i gang med uddannelsen?

UU Slagelse vurderer, om den unge indgår i målgruppen for ungdomsuddannelsen, og om han/hun således skal indstilles til uddannelsen.

STU-vejlederen skriver indstillingen, der også indeholder en foreløbig uddannelsesplan for eleven. Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i den unges interesser og behov. STU vejlederen sender indstillingen til hjemkommunens visitationsudvalg, som vurderer, om den unge er i målgruppen til STU, samt hvilket tilbud den unge skal tilbydes.

Der vil typisk være løbende optag på STU-uddannelserne.

 

Afklaringsforløb

Der er mulighed for, at eleven kan starte på et afklaringsforløb på op til 12 uger. Her vil den unge sammen med uddannelsesvejlederen og forældre/værge lave den endelige uddannelsesplan for hele uddannelsen som beskriver:

  • Hvad skal man lære og hvorfor?
  • Hvornår skal man det?
  • Hvor skal man have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af?

 

Vejledning under uddannelsen

Den unge bliver vejledt og støttet gennem hele uddannelsesforløbet. Mindst én gang om året taler han/hun med uddannelsesvejlederen om uddannelsesplanen og justerer den, hvis der er behov for det.

 

Økonomi under uddannelsen

STU er gratis. Man kan ikke søge SU, men den unge beholder de ydelser, man i øvrigt har ret til.

 

Lov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)

 


Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores STU-vejledere for yderligere information:

Karen Lasthein Andersen, Erika Nielsen, Katarina Bjerre Vestbjerg, Mette Sofie Hansen, Mette Nielsen