KUU

Kombineret UngdomsUddannelse er en kort uddannelse – på 2 år – som gør den unge i stand til at tage et arbejde eller fortsætte i anden uddannelse efterfølgende.

Her er:
Praktiske opgaver indenfor et erhvervstema, den unge har interesse i:

  • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
  • Fagligt værktøj, gode materialer og den unges hænder hænder
  • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære
  • Fagmoduler fra erhvervsskoler
  • Erhvervstræning hos en virksomhed, så den unge prøver "hvordan det fungerer i virkeligheden"
  • Dansk og Matematik – på en god måde, så den unge kan bruge det i sit arbejde og blive dygtigere
  • Fællesskab – den unge bliver en del af et KUU Vest hold på den unges baseskole
  • Fælles undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse

Uddannelsen er til de unge, som er færdig med 9. eller 10. klasse og er motiveret til at komme i gang med en uddannelse men ikke er klar til at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er skruet sammen, så den unge får mest muligt ud af det – både fagligt, personligt og socialt – og dermed giver uddannelsen den unge nye forudsætninger for at kunne tage en erhvervsuddannelse bagefter eller finde et ufaglært arbejde inden for den unges erhvervstema.

Vil I vide mere om KUU, kan I kigge lidt på de to links herunder, men I kan naturligvis også henvende jer til den unges UU-vejleder.

Læs mere om Kombineret UngdomsUdannelse Vestsjælland her

Bekendtgørelse af lov om Kombineret Ungdomsuddannelse