Vores vejledning - Dit valg

UU Slagelse vejleder grundskolernes elever om valg af uddannelse.

UU Slagelse tilbyder også vejledning til unge under 25 år, der ikke er i gang med en uddannelse (ungevejledning).

”Vejledning” er mere end oplysning og rådgivning. God vejledning hjælper den unge til at finde ud af, hvad han eller hun vil – og hjælper ham/hende til at beslutte sig og til at handle.

Vejlederen hjælper den unge til bedre at kende sig selv, kende sine uddannelsesmuligheder og til at klare de overgange og omstillinger, man skal igennem som uddannelsessøgende.

Der er 53 UU centre i Danmark. 

UU Slagelse ledes af  UU-leder Jacob Mortensen Send mail.