Erhvervspraktik

I 8. og 9. klasse kan du som en del af undervisningen i det obligatoriske emne "Uddannelse og Job" (UJ) og som et led i din afklaring om valg af uddannelse komme i erhvervspraktik i en kortere periode.

Erhvervspraktikken skal primært give dig praktiske erfaringer, der kan bidrage til at inspirere, afklare og afprøve dit valg af uddannelse og erhverv. Dine praktikønsker skal hænge sammen med din uddannelsesplan.

Her finder du information om erhvervspraktik til dig og dine forældre

For at komme i erhvervspraktik skal du udfylde og aflevere et særligt ansøgningsskema, som du finder her

Når din erhvervspraktik er overstået, er det vigtigt, at dit praktiksted evaluerer dit forløb. Derfor modtager praktikværten et evalueringspapir sammen med forsikringspapirerne, som skal udfyldes, hvorefter det enten sendes tilbage til din UU-vejleder, eller også får du det selv med den sidste dag i praktikken.

Udover almindelig erhvervspraktik er der mulighed for at komme i særpraktik. 
Særpraktik er praktikforløb hos: Kolonien Filadelfia, DMI, Fødevarestyrelsens Laboratorium i Ringsted, Slagelse Sygehus og Forsvaret.

Hent særpraktikfolder eller ansøgningsskema til særpraktik

Her kan du se en oversigt over de forskellige særpraktikforløb, og hvornår du senest skal søge en af disse praktikker, hvis du, dine forældre, skolen og din vejleder er enige om, at du skal i særpraktik