Brobygning i 10. klasse.

Brobygning til ungdomsuddannelser indgår som et obligatorisk element af et 10. klasse-forløb.

Ønsker du at tilmelde dig et 10. klasse-forløb, skal du i 9. klasse som en del af din uddannelsesplan/grundlag krydse af, hvilket brobygningsforløb du vil deltage i.

Du skal deltage i en uges brobygningsforløb, som kan foregå på enten en erhvervsuddannelse (EUD), en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX) eller en gymnasial uddannelse (STX eller HF).

Dit valg af brobygningsforløb skal hænge sammen med dine planer om uddannelse, som du har beskrevet i 9. klasse

brobygning.unoung.dk vil du kunne se, hvilke brobygningsforløb de forskellige uddannelsteder tilbyder.

Snak med din UU-vejleder om, hvordan du tilmelder dig brobygning i 10. klasse.

Når du er færdig med din brobygning, er det meget vigtigt, at du evaluerer dit forløb. Det tager ikke så lang tid, men det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvad du vil svare på de konkrete spørgsmål, som du finder ved at trykke her.

Din evaluering er anonym men meget vigtig i bestræbelserne på hele tiden at gøre brobygningsforløbene bedre.