10. klasse.

10. klasse er tænkt som et skoleforløb primært for elever, der ikke umiddelbart er erklæret uddannelsesparat til ungdomsuddannelse.

Da 10. klasse er et afklaringsforløb, skal alle elever deltage i brobygningsforløb til ungdomsuddannelser af mindst 1 uges varighed.

Udover brobygning har eleverne mulighed for at deltage i erhvervspraktik.

Ønsker om brobygning og erhvervspraktik skal hænge sammen med elevens planer om valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Det er derfor vigtigt, at studievalgsportfolien, der laves i 9. klasse, fortæller om planerne for 10. klasse, og hvilke overvejelser eleven har gjort sig om valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Det er også vigtigt, at eleven i planen fortæller om sine eventuelle behov for hjælp til at kunne gennemføre et 10. klasse-forløb, så han/hun bliver klar til en ungdomsuddannelse.

Siden 0. klasse er du blevet undervist i UJ, som betyder "Uddannelse og Job", så du i 9. klasse kan træffe dit personlige karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.
Du bliver i stand til at kunne vurdere sammenhænge mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder.

Se eksempler på hvad UJ forløb kan indeholde. (link)

Du får udleveret hæftet "Fremtidsparat" om ungdomsuddannelser i Region Sjælland. (link)

Du kan også gå ind på ug.dk, hvor du kan læse om alle uddannelsesmuligheder i Danmark og i udlandet.

Her kan du ligeledes få inspiration gennem Jobkompasset, Uddannelsesvælgeren, Adgangskortet, Uddannelsesystemet og Jobcity.

Med dit UNI-C Login kan du på minfremtid.dk, læse mere om uddannelser og job. Du kan også undersøge, hvilke typer uddannelser der passer til dig ved at arbejde med programmerne "Spor" eller "Selekt".

Læs mere om brobygning her