KUU

Kombineret UngdomsUddannelse er en kort uddannelse – på 2 år – som gør dig i stand til at tage et arbejde eller fortsætte i anden uddannelse efterfølgende.

Her er:
Praktiske opgaver indenfor et erhvervstema, du har interesse i:

  • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
  • Fagligt værktøj, gode materialer og dine hænder
  • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære
  • Fagmoduler fra erhvervsskoler
  • Erhvervstræning hos en virksomhed, så du prøver "hvordan det fungerer i virkeligheden"
  • Dansk og Matematik – på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og blive dygtigere
  • Fællesskab – du bliver en del af et KUU Vest hold på din baseskole
  • Fælles undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse

Uddannelsen er til dig, som er færdig med 9. eller 10. klasse og er motiveret til at komme i gang med en uddannelse men ikke er klar til at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er skruet sammen, så du får mest muligt ud af det – både fagligt, personligt og socialt – og dermed giver uddannelsen dig nye forudsætninger for at kunne tage en erhvervsuddannelse bagefter eller finde et ufaglært arbejde inden for dit erhvervstema.

Vil du vide mere om KUU kan du kigge lidt på de to links herunder, men du kan naturligvis også henvende dig til din UU-vejleder.

Læs mere om Kombineret UngdomsUdannelse Vestsjælland her

Bekendtgørelse af lov om Kombineret Ungdomsuddannelse