Ungdomsuddannelser

Begrebet ungdomsuddannelser dækker over de uddannelser, der kan søges direkte efter grundskolen. De kan groft sagt deles op i erhvervsuddannelser (EUD) og de gymnasiale uddannelser, men der findes også andre muligheder.

Erhvervsuddannelser giver adgang til arbejdsmarkedet,  et job eller videreuddannelse.

De gymnasiale uddannelser giver adgang til videregående uddannelser.

10. klasse hører til i folkeskolen og befinder sig mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Du kan også læse om 10. klasse her.

Inden du vælger, hvilken vej du ønsker at gå, er det vigtigt at du forbereder dig grundigt. Hvilke overvejelser du bør gøre dig, kan du læse meget mere om på blandt andet ug.dk

Ungdomsuddannelserne holder åbent hus arrangementer, hvor man kan høre om de uddannelser, de tilbyder. Det foregår som regel i perioden fra november til februar. På denne hjemmeside kan du hvert år i god tid se en oversigt over de forskellige arrangementer, men det er meget vigtigt, at du også holder øje med de enkelte institutioners egne hjemmesider, da der kan forekomme ændringer i programmet.