Mentorordning 2017

Mentorordning 2017

Elever kan ønske eller få tilbudt en mentor. Du kan have en eller eventuelt flere af nævnte bevæggrunde for at få tilknyttet en mentor:

  • Du har haft faglige vanskeligheder
  • Du har haft højt fravær
  • Du har haft sociale problemer på hjemmefronten og/eller i skole
  • Du har haft andre problemer, der kan virke hindrende i forhold til at starte og / eller gennemføre en uddannelse

Mentortilbuddet starter primo april for elever i 9. eller 10. klasse og afsluttes ved udgangen af oktober. I situationer hvor det skønnes fordelagtigt, kan ordningen forlænges indtil udgangen af året.

Mentorordningen foregår i et samarbejde med grundskole, 10. klasse og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Er man som ung, forældre eller netværksperson til en ung interesseret i at høre mere om at få tilknyttet en mentor, eller ønsker man at høre mere om arbejdet som mentor, kan man kontakte:

Ringsted Kommune

Souschef ved UU Vestsjælland
Helle Jacobsen, helleja@uuvestsjaelland.dk - 3010 6981

Slagelse Kommune

UU-vejleder
Thomas Nygaard Pedersen, thomas@uuvestsjaelland.dk - 3010 6968

Sorø Kommune

UU-vejleder
Kim Leidicker-Ladefoged , kiml@uuvestsjaelland.dk - 3010 6995

Uddannelsesvejleder Thomas Nygaard Pedersen ved, at mentorordningen kan gøre en forskel