Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelserne i UU Vestsjællands område har et tæt udviklingssamarbejde med UU. 

Det drejer sig om:

Selandia - Center for erhvervsrettet uddannelse
ZBC Ringsted
SOSU Sjælland Uddannelserne i Slagelse og Ringsted
Landbrugsskolen Sjælland
Midtsjællands Gymnasium, Ringsted
Slagelse Gymnasium 
Sorø Akademi
VUC Vestsjælland Syd

Derudover har UU Vestsjælland et tæt samarbejde med Region Sjællands øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner.

UU Vestsjælland lægger vægt på samarbejdet, fordi et tæt samarbejde mellem UU Vestsjælland og ungdomsuddannelserne er forudsætningen for, at vejledningen bliver til gavn for de unge.

Samarbejdet omfatter følgende:

  • Samarbejde om elever i grundskolen
  • Samarbejde om overgang fra grundskolen / 10. kl.
  • Samarbejde om indslusning af elever med særlige behov for vejledning herunder også mentorordninger
  • Samarbejde om sårbare unge, frafaldstruede unge og frafaldne unge i ungevejledningen
  • Underretningsaftaler
  • Informationsmøder
  • Øvrigt samarbejde

Samarbejdet tager sit udspring i

 

I forhold til lovgivningen om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) samarbejder UU Vestsjælland med en række udbydere af STU-forløb.

Samarbejdet tager sit udspring i

· Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Du kan læse mere om STU under "Forældre"