Produktionsskoler

Følgende produktionsskoler indgår i et tæt samarbejde med UU Vestsjælland:

Korsør Produktionshøjskole

Ringsted Produktionshøjskole

Slagelse Produktionsskole

For at en ung kan blive optaget på en produktionsskole, skal en UU-vejleder have en vejledningssamtale med den unge og udarbejde en målgruppevurdering samt en uddannelsesplan. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Den unge må ikke være fyldt 25 år
  • Den unge må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse eller have forudsætninger for at påbegynde en uddannelse
  • Den unge skal have opfyldt sin undervisningspligt
  • Den unge må ikke tidligere have været en produktionsskoleelev i mere end et år

Målgruppevurderingen og uddannelsesplanen er gyldigt i et halvt år efter udstedelsen og kan benyttes på alle landets produktionsskoler.

Elever i grundskolen kan dog opfylde undervisningspligten på produktionsskoler gennem folkeskolelovens § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4

Samarbejdet tager sit udspring i:

UU og produktionsskolerne samarbejder blandt andet også om EGU og KUU.