Politisk Forum

Som beskrevet i Samarbejdsaftalen mellem Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner er der nedsat et Politisk Forum, hvori der deltager to politikere fra hver af de tre kommuner.

De politiske repræsentanter udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Udover de politiske repræsentanter deltager den tværkommunale styregruppes medlemmer, de lokalt udpegede kommunale ledere og filiallederne.

Politisk forum skal sikre, at UU Vestsjælland efterlever lovgivningen og de politisk vedtagne ønsker i de tre kommuner.

For at gøre dette mødes det politiske forum en gang årligt i 2. kvartal, hvor der bliver forelagt regnskab og årets fælles målsætninger og indsatser evalueres.

Det kommende års fælles målsætninger og indsatser indstilles til politisk behandling.

UU Vestsjælland har ansvaret for sekretariatsbetjening af forummet.

For yderligere information kontakt leder Jacob Mortensen på jacob@uuvestsjaelland.dk eller tlf. 30 10 69 84.?