Grundskoler og 10. klasse

UU Vestsjælland og grundskolerne indgår i et tæt samarbejde om eleverne og deres videre vej i uddannelsessystemet. 

Grundskolerne er ansvarlige for gennemførelsen af undervisningen i "Uddannelse og Job" (UJ), og det skal ske i tæt samarbejde med UU.

UU Vestsjælland er ansvarlig for vejledningen i grundskolen herunder kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning.

UU Vestsjælland og skolerne arbejder sammen om processen med at vurdere eleverne uddannelsesparate i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelser. Her indgår blandt andet den fælles forpligtigelse til at etablere forløb, der kan udvikle "ikke uddannelsesparate" elevers personlige, sociale og faglige kompetencer, så de vil kunne påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

I samarbejdet mellem grundskolerne og UU Vestsjælland indgår også vejledningsaktiviteter som for eksempel introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik.

Du kan læse videre om samarbejdet og om skolens og UU Vestsjællands forpligtigelser her.

Samarbejdet mellem folkeskoler og UU er lovfæstet og obligatorisk.

Privatskoler og friskoler har lovkrav om vejledning fra UU, hvis de beder om det. Og her foregår samarbejdet på lige fod med folkeskolerne.

Efterskoler kan indgå aftale med UU Vestsjælland, hvis de ønsker vejledning på deres skoler. Her sker vejledningen efter nærmere aftale.

Du kan læse videre under "Lærere", hvis du vil vide mere.