Stigning i ansøgerantal til de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland

Den generelle stigning i ansøgninger til de gymnasiale uddannelser i Regionen er et positivt signal i forhold til målsætningen om at få flere i videregående uddannelse, da de gymnasiale uddannelser er hovedvejen til de videregående uddannelser.

Det skal dog understreges, at der er store variationer inden for forskellige områder i Regionen.

Læs mere her.