Uddannelse

Mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne

www.praktikpladsen.dk

Læs om fagene i Erhvervsuddannelserne 

http://www.elevplan.dk/

Optagelse til uddannelser http://www.optagelse.dk/
Studie & Erhverv http://www.minfremtid.dk
Statens Uddannelsesstøtte http://www.su.dk/
Undervisningsministeriets uddannelsesguide http://www.ug.dk/
Om uddannelser i hele Region Sjælland http://www.uurs.dk/
   
Diverse
Studie & Erhverv http://www.minfremtid.dk/
Undersøg muligheden for rabat på transport 

http://www.ungdomskort.dk

   
Tosprogede
Brug for alle unge http://www.brugforalleunge.dk/
Ny i Danmark http://www.inm.dk/
Rådet for Etniske Minoriteter http://www.rem.dk/
Slagelse Sprogcenterhttp://www.slagelsesprogcenter.dk

 

Særlige vejledningsbehov

ADHD-foreningen http://www.adhd.dk/
Videnscenter for Autisme http://www.autisme.dk/
Landsforeningen for Autisme http://www.autismeforening.dk/
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark http://www.ordblindeforeningen.dk/
Et liv som ordblindhttp://etlivsomordblind.dk/
Landsforeningen Ligeværd http://www.ligevaerd.dk/
Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud http://www.los.dk/
UFL - Unge for Ligeværd http://www.ufl-ligevaerd.dk/
Videnscenter for Synshandicap http://www.visinfo.dk/
Ungekompasset

www.ungekompasset.dk

Kommuner og ministerier
Ringsted Kommune http://www.ringsted.dk/
Slagelse Kommune http://www.slagelse.dk/
Sorø Kommune http://www.soroe.dk/
Undervisningsministeriets hjemmeside http://www.uvm.dk/
Uddannelsesinstitutioner
Danske Landbrugsskoler http://www.danske-landbrugsskoler.dk/
Efterskoler i Danmark http://www.efterskole.dk/
Zealand Business College http://www.zbc.dk
Forsvarets uddannelser http://www.forsvaret.dk/
Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne http://www.hus-haand.dk/
Produktionsskoler i Danmark http://www.produktionsskoler.dk/
Roskilde Handelsskole www.rhs.dk
Roskilde Gymnasium www.roskilde-gym.dk
Roskilde Katedralskole www.roskildekat-gym.dk
Roskilde Tekniske Skole www.rts.dk
Selandia www.selandia-ceu.dk
Slagelse Gymnasium www.slagelse-gym.dk

Midtsjællands Gymnasium

Sorø Akademi

 

www.msg-gym.dk

www.soroe-akademi.dk

Social- og Sundhedsuddannelserne www.sosu.dk
UCR - Slagteriskolen www.ucr.dk
VUC Vestsjælland Syd http://www.vuc4you.dk
Erhvervsliv
Link til erhvervslivet skole.di.dk
Videnscenter for arbejdsmiljø www.arbejdsmiljoviden.dk
Jobpatruljen - svar på løn, ansættelsesvilkår m.v. http://www.jobpatruljen.dk/
Min plan - få inspiration til din fremtid www.minplan.dk

Godkendte praktikpladser

 

www.praktikpladsen.dk

Guiden til praktikplads

www.gtilp.dk

Erhvervsstyrelsen 

www.virksomhedsguiden.dk

Ungarbejde.dk

www.ungarbejde.dk

Studiejob Danmark

www.studiejob-danmark.dk

SimplyJob                                                                          https://simplyjob.dk/