Uddannelsesvejledere

Vi har delt UU-vejlederne op i henholdsvis grundskolevejledere, ungevejledere og STU- og specialvejledere.

For at finde netop den UU-vejleder du har brug for, skal du bare klikke på en af de tre afdelinger.

Grundskolevejledning: Vejledning til elever i folkeskolen og elever på privat- og friskoler.

Ungevejledning: Vejledning til unge under 25 år som ikke er i gang med en uddannelse.

STU og specialvejledning: Vejledning af unge med særlige behov. Det kan være unge med fysiske eller psykiske handicap, og det kan være unge med indlæringsvanskeligheder, der ikke umiddelbart kan klare sig i skole-/uddannelsessystemet uden hjælp.