Uddannelsesvejledere

Vi har delt uddannelsesvejlederne op i henholdsvis grundskolevejledere, ungevejledere og specialvejledere.

For at finde netop den uddannelsesvejleder du har brug for, skal du bare klikke på en af de tre afdelinger.

Grundskolevejledning: Vejledning til elever i folkeskolen og elever på privat- og friskoler.

Ungevejledning: Vejledning til unge under 25 år som ikke er i gang med en uddannelse.

Specialvejledning: Vejledning af unge med særlige behov. Det kan være unge med fysiske eller psykiske handicap, og det kan være unge med indlæringsvanskeligheder, der ikke umiddelbart kan klare sig i skole-/uddannelsessystemet uden hjælp.