Samarbejdet med forældre

En meget vigtig del af grundskolens opgave er, at eleverne bliver parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. 

Skolen og UU Slagelse samarbejder om vejledningen og undervisningen i "Uddannelse og Job".

Det obligatoriske emne "Uddannelse og Job" (UJ) påbegyndes allerede i 0. klasse.

Målet for den enkelte elev er:

  • at eleven i 9. klasse kan træffe sit personlige karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.
  • at eleven bliver i stand til at kunne vurdere sammenhænge mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder.
  • at eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

UU Slagelses vejledning skal målrettes de unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge erhverv.

Derfor vil nogle elever blive indkaldt til vejledningssamtaler allerede fra 7. klasse, mens andre måske tidligst kommer til samtale i 8. klasse.

I vejledningsloven er det understreget, at forældrene skal tage aktiv del i elevens afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg.?For at sikre at det enkelte barn træffer det rigtige valg, er et samarbejde mellem forældre, skole og UU-vejlederen en nødvendighed.??

Mere information

I skolen udleveres hæftet "Fremtidsparat" om ungdomsuddannelser i Region Sjælland.

Du kan under menupunktet "Vejledning i skolen" søge oplysninger om den vejledning, der tilbydes dit barn.

  • Hvis du vil finde ud af, hvem der er vejleder for dit barn, kan du bruge funktionen "Find din vejleder".
  • Hvis du vil have et overblik over ungdomsuddannelserne, kan du klikke her
  • ug.dk, kan du læse om alle uddannelsesmuligheder i Danmark og i udlandet. Her kan den enkelte unge ligeledes få inspiration gennem Jobkompasset, Uddannelsesvælgeren, Adgangskortet og Jobcity.
  • Med sit UNI-C Login kan den enkelte unge på minfremtid.dk læse mere om uddannelser og job. Der kan også undersøges, hvilke typer uddannelser der måske passer til én ved at arbejde med programmerne "Spor" eller "Selekt".
  • Du kan søge information om uddannelse og få en samtale på telefon, sms, e-mail og chat hos www.evejledning.dk.
  • Yderligere kontaktoplysninger kan du finde her.